Duże koło

Co robić, kiedy mamy poczucie, że biznesowo na rodzimym rynku osiągnęliśmy już wszystkie możliwości? Albo zmagamy się z kolejnymi wyzwaniami, zmieniającymi się w Polsce przepisami i myślimy, że może łatwiej byłoby rozwijać startupowy biznes w innym kraju? Odpowiedź jest prosta – przeprowadzić ekspansję na rynki zagraniczne. Mimo prostej odpowiedzi, sam proces ekspansji na nowe rynki jest złożony i warto się do niego starannie przygotować, a także skorzystać z dostępnej pomocy. Ponieważ dodatkowo ekspansja zagraniczna jest szansą dla firm dotkniętych skutkami pandemii i wszyscy przedsiębiorcy – w tym startupy – doświadczają w dopie koronawirusa zmiany, którą może być poszukiwanie nowych rynków, chcielibyśmy się podzielić z Wami informacjami na ten wsparcia oferowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). Niedawno Startup Poland uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami MSZ na temat promocji krajowych rozwiązań technologicznych na rynkach zagranicznych przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie, więc mamy porcję solidnej i świeżej wiedzy, którą przekazujemy Wam poniżej.

 

Obecnie MSZ realizuje Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach której skupia się na  zwiększeniu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, zwiększeniu eksportu towarów zaawansowanych technologicznie, koncentracji wsparcia na kluczowych branżach i priorytetowych kierunkach ekspansji zagranicznej, a także modernizacji systemu promocji polskiej gospodarki. W ramach Strategii, realizowana jest pomoc dla startupów, które chcą wejść na rynki zagraniczne. 

Jakie branże wspiera MSZ? Priorytetowymi obszarami dla MSZ są: medtech, agritech, fintech, drony, smart cities, zielone technologie oraz woda. 

Jakiej pomocy możemy się spodziewać od MSZ? MSZ oferuje pomoc w wejściu na rynki, tworzeniu relacji biznesowych z firmami polskimi w celu budowania wspólnej oferty na produkty i usługi za granicą, a także wejścia na rynki zagraniczne. Możliwe jest również umieszczenie startupu na specjalnej liście, z którą dociera się do potencjalnych zagranicznych odbiorców usług/produktów za pomocą sieci polskich placówek zagranicznych. 

Czego MSZ oczekuje od startupów? Przed spotkaniem z MSZ należy przygotować opis oferty po angielsku w postaci jednego slajdu (oferta powinna wskazywać opis jej rynkowych przewag konkurencyjnych), informację o potencjalnych odbiorcach oferty (jakie korporacje, instytucje, organizacje) oraz informację o rynkach zainteresowania. 

O tym, czy chcecie skorzystać ze wsparcia MSZ, oczywiście zdecydujecie sami, ale wydaje się, że wymagania są niewielkie, a możliwości pomocy spore. W MSZ działa Departament Współpracy Ekonomicznej, który zajmuje się bezpośrednio wsparciem biznesowej ekspansji globalnej. MSZ organizuje też szkolenia, misje gospodarcze i spotkania dla przedsiębiorców, w tym startupów. Wszystkie dane kontaktowe i więcej informacji o programie MSZ znajdziecie w tej prezentacji.

Autor: Marta Pawlak, Head of Public Policy, Startup Poland