Duże koło

Fundacja finansuje się ze współpracy z Partnerami, a także realizacji projektów statutowych, m.in. raportów czy łączenia startupów z firmami.

Statut Fundacji Startup Poland pdf POBIERZ
Manifest Startup Poland z 2015 roku pdf POBIERZ
Bank Dokumentów dla Startupów - Term Sheet Template by Startup Poland pdf POBIERZ
Bank Dokumentów dla Startupów - Convertible Loan Agreement by Startup Poland pdf POBIERZ
Bank Dokumentów dla Startupów - Startup Grant Agreement by Startup Poland pdf POBIERZ