Duże koło
Back to list Fund FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

Krokus Private Equity

Krokus doradza czwartemu funduszowi private equity Nova Polonia II, dedykowanemu małym i średnim spółkom. Dostarcza on kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom, które potrzebują środków na sfinansowanie dalszego wzrostu oraz finansuje wykupy firm. Inwestorami funduszu są międzynarodowe, głównie europejskie, instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Nova Polonia II jest funduszem private equity, dedykowanym małym i średnim przedsiębiorstwom. Inwestorami funduszu są międzynarodowe, głównie europejskie, instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Kryteria wyboru startapów

1 Silna i stabilna pozycja na rynku
2 Dobry zespół zarządzający z wiarygodnymi planami rozwoju
3 Aktualni lub perspektywiczni liderzy w sektorze o dużym potencjale wzrostu organicznego
4 Podmioty konsolidujące swoją branżę lub podlegające konsolidacji
5 Firmy o dobrych fundamentach, które mogą być nabyte po relatywnie atrakcyjnej cenie ze względu na przejściowe problemy finansowe
Euro

Average ticket

€ 3 000 000 - 15 000 000

1 Silna i stabilna pozycja na rynku
2 Dobry zespół zarządzający z wiarygodnymi planami rozwoju
3 Aktualni lub perspektywiczni liderzy w sektorze o dużym potencjale wzrostu organicznego
4 Podmioty konsolidujące swoją branżę lub podlegające konsolidacji
5 Firmy o dobrych fundamentach, które mogą być nabyte po relatywnie atrakcyjnej cenie ze względu na przejściowe problemy finansowe

Zespół

No image

Witold Radwański

Partner Zarządzający