Duże koło
Back to list Fund FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

Skyline Ventures

Skyline Ventures jest funduszem inwestycyjnym angażującym się kapitałowo w firmy należące do MSP zarejestrowane w Polsce. W zakresie zainteresowań funduszu są innowacyjne podmioty znajdujące się na etapie start-up i wczesnego rozwoju. Zapewniają wielopłaszczyznową wspólpracę z partnerami. Począwszy od zapewnienia kapitału na rozwój, poprzez wsparcie organizacyjne oraz pomoc w formułowaniu i realizacji strategii firmy, aż po pozyskanie kolejnego inwestora branżowego lub finansowego. Celem funduszu jest budowa wartości rynkowej posiadanych inwestycji. Fundusz dysponuje kapitałem 40 mln zł, w jeden projekt inwestowaliśmy od 0,5 do 6 mln zł. Okres inwestycji to 3-5 lat.

Kryteria wyboru startapów

1 Spółki krajowe nie notowane na rynkach zorganizowanych
2 Wysoki potencjał wzrostu
Euro

Average ticket

€ 100 000 - 1 200 000

Preferowane branże

  • Item Budownictwo okrętowe
  • Item Faktoring
  • Item Handel
  • Item Leasing
  • Item Usługi księgowe
  • Item Usługi prawne

Etapy inwestycji

  • Item Start-up
  • Item Wczesny etap rozwoju (Seed - Seria A)

1 Spółki krajowe nie notowane na rynkach zorganizowanych
2 Wysoki potencjał wzrostu

Zespół

No image

Jerzy Rey

Partner Zarządzający