Duże koło
Głos Polskich startupów, Fundacja Startup Poland została założona w 2015 roku przez grupę przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich firm technologicznych, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów.

Historia

Powołanie koalicji zainicjowali Borys Musielak - założyciel centrum coworkingowego Reaktor oraz przedsiębiorcy: Michał Juda i Jan Stasz. To z ich inicjatywy w 2014 roku, w Warszawie spotkali się przedstawiciele regionalnych ekosystemów, samorządów, funduszu VC, aniołów biznesu i samych startupów. Całodniowe warsztaty zakończyły się wypracowaniem 10 najważniejszych obszarów, które wymagały interwencji.

Postulaty poparło ponad 150 założycieli startupów. W Radzie Fundacji zasiedli m.in. pionier polskiego internetu Piotr Wilam oraz organizator wydarzeń Startup Weekend Konrad Latkowski, natomiast w Radzie Programowej – m.in. mentorzy Rafał Brzoska i Michał Brański.

Deklaracja programowa Fundacji została przedstawiona w listopadzie 2014. W kwietniu 2015 pierwszą prezes Fundacji została Eliza Kruczkowska. W październiku 2016 zastąpiła ją Julia Krysztofiak-Szopa. W kwietniu 2020 za sterami Fundacji stanął Tomasz Snażyk.

Dziś Startup Poland funkcjonuje jako silna organizacja, integrująca i reprezentująca interesy młodego dynamicznego biznesu w Polsce.

Cele

Startup Poland promuje regulacje i rekomenduje te działania, które najlepiej stymulują przedsiębiorczość technologiczną.

Ten silny think tank technologiczny za cel postawił sobie identyfikację, a następnie likwidację barier systemowych w polskim prawie i administracji, które ograniczają szybki wzrost i rozwój
młodych firm.

Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów. Reprezentuje także interesy przedsiębiorców technologicznych w dialogu z polską administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, a także korporacjami i środowiskiem akademickim.

Postulaty programowe

Główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi startupami Fundacja przedstawiła w deklaracji programowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 22 kwietnia 2015.

Postulaty Fundacji Startup Poland:
  • promowanie kultury inwestowania w startupy poprzez stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu silnych rynkowych przedsięwzięć;
  • prowadzenie konsultacji z sektorem publicznym na temat zmian prawnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego, czego efektem będzie wybór najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów;
  • udostępnienie obywatelom większej ilości danych gromadzonych w urzędach publicznych;
  • stworzenie w polskiej administracji stanowiska Chief Technology Officera, czyli pełnomocnika ds. innowacji technologicznych na szczeblu rządowym i samorządowym, osoby decydującej o kierunku zastosowania nowoczesnych technologii;
  • zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki dla przedsiębiorców i specjalistów spoza Unii Europejskiej poprzez stworzenie prostego i przejrzystego systemu przyznawania wiz;
  • wprowadzenie w szkołach lekcji przedsiębiorczości, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, przy wsparciu praktyków;
  • wprowadzenie skutecznych zachęt do tworzenia programów edukujących przedsiębiorców technologicznych, prowadzonych przez fundusze venture capital oraz lokalne środowiska.
  • opracowanie prostych procedur przekazywania środków publicznych oraz lepszego mechanizmu dystrybuowania środków finansowych z Unii Europejskiej dla inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne.
  • wprowadzenie korzystnych mechanizmów podatkowych – zmian w przepisach spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, na wzór obligacji zamiennej (convertible debt), oraz umożliwienie stosowania option pool w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej – form prawnych dopasowanych do prowadzenia sprzedaży ich udziałów w ramach equity crowdfundingu – co znacznie zwiększyłoby zainteresowanie aniołów biznesu inwestycjami w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
  • stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy – w formie katalogu usług udostępnianych poprzez API, stosowanego we wszystkich urzędach, na każdym szczeblu administracji.