Duże koło

Konkurs dla nauczycieli i edukatorów

 

Rusza konkurs organizowany przez Fundację Startup Poland i Incredibles powered by Sebastian Kulczyk skierowany do edukatorów. Jego celem jest poznanie wizji edukacji przyszłości nauczycieli w Polsce, a także zwiększanie świadomości wykorzystania technologii w codziennej nauce dzieci i młodzieży.

Chcemy poznać punkt widzenia osób, które odpowiadają za edukację na pierwszej linii frontu – edukatorek, edukatorów szkół podstawowych oraz średnich, wszystkich klas i wszystkich przedmiotów szkół publicznych i prywatnych – polskich. Szukamy osób, które zastanawiają się nad rolą technologii w edukacji i chciałyby podzielić się swoją wizją z szerszym gronem. Każda szkoła może wytypować jedną osobę do napisania krótkiego eseju “Jak technologia może zmienić szkołę?” lub nagrania krótkiego video na ten sam temat.

 

Konkurs związany jest z opracowywaniem przez Fundację Startup Poland oraz Incredibles powered by Sebastian Kulczyk pierwszego w Polsce raportu o potencjale oraz wykorzystaniu technologii w edukacji zatytułowanym “Czy polskie spółki edutechowe mają szansę odmienić oblicze światowej edukacji”. Celem Raportu jest diagnoza polskich spółek EduTech, promowanie polskiego sektora technologii wykorzystywanych w nauczaniu oraz działania na rzecz rozwoju, znoszenia barier i inwestowania w innowacje w obszarze sektora edukacji, a także popularyzacja technologii i zachęcanie do korzystania z rozwiązań EduTech. 

Najlepsza praca zostanie opublikowana w tegorocznym raporcie, zaś szkoła, z której wywodzi się zwycięzca otrzyma Laboratorium Edukacyjne SkriLab Basic.

Autorzy trzech najciekawszych prac zostaną także wyróżnieni wejściówkami na wirtualną międzynarodową konferencję Masters and Robots, przekazanymi na potrzeby konkursu przez Digital University. 

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 9 września.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 17 września

Tylko prace spełniające wymagania formalne będą rozpatrywane przez Jury. Szczegóły Konkursu opisane zostały w Regulaminie. Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla edukatorów

 

 

Sponsor Główny