Duże koło

Pierwsza taka współpraca między Polską a USA

NCBR-Nevada Acceleration Program, czyli NCBR-NAP jest pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym, realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada – poprzez akcelerację na rynku amerykańskim- wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Poprzez „młode firmy” NCBR rozumie takie, których data wpisu do rejestrów KRS/CEIDG na dzień złożenia wniosku do Centrum jest nie krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 3 lata.

Działanie akceleracyjne NCBR-NAP jest skierowane do ambitnych polskich przedsiębiorców
o niezbyt długim stażu na rynku, ale posiadających duży potencjał i aspiracje globalnego rozwoju. Dzięki wspólnej inicjatywie z ekosystemem wsparcia start-upów w Nevadzie, NCBR już po raz drugi daje możliwość dostosowania swoich pomysłów biznesowych do wymagań rynku Nevady,
a co za tym idzie, otwarcia działalności za oceanem i pozyskania nowych funduszy na rozwój działalności biznesowej na terenie USA.

– Programów akceleracyjnych na polskim rynku jest wiele. Zdecydowana większość z nich sprowadza się jednak do pozyskiwania przez start-upy funduszy na rozwój. Działanie NCBR jest wyjątkowe z kilku względów. Zapewnia silny element edukacyjno-rozwojowy poprzez kilkumiesięczne wsparcie doświadczonych mentorów, którzy sami wielokrotnie przeszli ścieżkę założenia, rozwoju i wyjścia z firmy na rynku amerykańskim. Mentorzy w sposób indywidualny podchodzą do każdej firmy i doradzają we wszystkich obszarach związanych z przygotowaniem biznesplanu i strategii wejścia na rynek amerykański. Cały proces ma za zadanie jak najlepiej przygotować firmę do właściwej akceleracji w stanie Nevada, m.in. poprzez cykl spotkań z partnerami biznesowymi i inwestorami – mówi Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w NCBR.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada. Wśród tych ostatnich są między innymi technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Nevada – świetne miejsce na start

Nevada, kojarzona z turystyką i rozrywką, to obszarowo niewiele mniejszy od Polski stan w zachodniej części USA, o liczbie ludności porównywalnej z aglomeracją Warszawy. Uznawana jest za bramę do Kalifornii, jednej z czołowych gospodarek świata. Władze stanowe podkreślają jednak znacznie niższe koszty życia, jeden z najbardziej przyjaznych systemów podatkowych wśród stanów USA, bliskość portów Oceanu Spokojnego i gęstą sieć połączeń z międzynarodowych portów lotniczych w Reno i Las Vegas. 

Przede wszystkim jednak Nevada oferuje szereg ciekawych rozwiązań dla biznesu.
Swoje siedziby lub oddziały w tym stanie mają tacy giganci, jak Amazon, Switch czy Tesla. Te i inne firmy zdecydowały się zainwestować w Nevadzie ze względu na rosnące w szybkim tempie ceny
w Dolinie Krzemowej oraz sprzyjające rozwojowi biznesu warunki funkcjonowania firm w Nevadzie. Tamtejsze rozwiązania sprawiają, że Nevada jest jednym z najbardziej atrakcyjnych stanów USA do zarejestrowania firmy i prowadzenia działalności gospodarczej. Promuje się jako miejsce pozbawione stanowych podatków dochodowych, zarówno od dochodów korporacyjnych,
jak i indywidualnych. Nie pobiera Franchise Tax, CIT ani PIT. 

Nevada to także prężne centrum uniwersytecko-biznesowe i dynamicznie rozwijający się ekosystem wspierania przedsiębiorczości. Warto wspomnieć także o inwestycji krajowego potentata KGHM Polska Miedź S.A., który w miasteczku Ely dysponuje największą kopalnią odkrywkową miedzi w USA. Nie ma tu tak dużej konkurencji w środowisku start-upów, jaka istnieje w Kalifornii. Dzięki działalności stowarzyszeń biznesowych, izb handlowych, a także dostępnych dla firm środków z programów akceleracyjnych i funduszy dla przedsiębiorców Nevada oferuje optymalne warunki dla rozwoju firmy.  

Co czeka startupy w drugiej edycji?

Pilotażowa edycja działania akceleracyjnego NCBR-NAP zakończyła się w pierwszej połowie 2022 r.
Ma ono charakter cykliczny i w 2023 roku nastąpi jego kolejna odsłona. Zaplanowane w ramach działania szkolenia online i stacjonarne w kraju oraz właściwy proces akceleracji już w Nevadzie
pomogą firmom rozwinąć i zweryfikować strategie w relacjach z potencjalnymi inwestorami
oraz klientami. Akceleracja w Nevadzie ma na celu zdobycie przez polskie start-upy unikalnych doświadczeń w zakresie skalowania biznesu na rynku USA, udoskonalania dialogu z wymagającymi inwestorami oraz nawiązywania korzystnych relacji z partnerami. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla powodzenia ekspansji na rynku amerykańskim i globalnym.

Nim jednak do tego dojdzie, trzeba przejść formalno-merytoryczną weryfikację zgłoszeń do NCBR-NAP. Następnie przejść przez pierwszą selekcję w trybie zdalnym, z udziałem mentorów doświadczonych
w prowadzeniu akceleracji w Nevadzie. Potem jeszcze kilka spotkań przygotowawczych online,
a w marcu intensywny, 3-dniowy, stacjonarny Bootcamp Warsaw. Będzie to cykl warsztatów,
pracy w grupach, konsultacji eksperckich oraz dyskusji, spotkań oraz szkoleń. Po jego zakończeniu przedstawiciele start-upów przygotują multimedialne prezentacje inwestorskie, które zaprezentują podczas tzw. Demo Day. Każda firma będzie miała szansę na 3-minutowe wystąpienie typu
elevator pitch, połączone z sesją pytań i odpowiedzi. 

Po Demo Day, NCBR wyłoni 10 start-upów, które wezmą udział w procesie akceleracyjnym w Stanie Nevada. NCBR planuje tam bardzo bogaty program. Każdy dzień będzie niemal po brzegi wypełniony różnorodnymi spotkaniami. Z uwagi na różnice w sposobie prowadzenia biznesu na północy i południu Nevady, grupa spędzi kilka dni zarówno w Reno, jak i w Las Vegas. Uczestnicy NCBR-NAP będą zatem mogli kompleksowo poznać newadyjski ekosystem wspierania innowacji i korzyści z rozwijania tam firm.

NCBR pokryje koszt przelotu i zakwaterowania dla jednego przedstawiciela start-upu,
koszty transportu lądowego w Nevadzie, ubezpieczenie NNW oraz koszty zapewnienia wsparcia merytorycznego. Wszelkie pozostałe wydatki, zarówno te związane z wyjazdem i pobytem w Nevadzie, jak i z udziałem w Bootcamp Warsaw i Demo Day, pokrywają już sami uczestnicy.

– Serdecznie zapraszamy więc do udziału w NCBR-NAP młode polskie firmy z ich znakomitymi pomysłami na biznes, dla których Nevada może być trampoliną do rozwoju i ekspansji. Tamtejsi mentorzy cieszą się ogromną renomą również na Wschodnim Wybrzeżu. Planujemy kontynuację współpracy z najlepszymi, doświadczonymi w akceleracji firm partnerami z Nevady, o czym przekonali się uczestnicy edycji pilotażowej NCBR-NAP. Niektórzy z nich są już u progu rozpoczęcia swojej działalności w Nevadzie. Z wielką nadzieją czekamy więc na kolejne, innowacyjne start-upy z całej Polski. Szczególnie mocno zachęcamy kobiety – założycielki start-upów do aplikowania w naszym  działaniu – podsumowuje Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w NCBR.

Nabór do działania trwa do 18 stycznia 2023 roku.

Szczegóły i regulamin II edycji NCBR-NAP na stronie NCBR..