Duże koło
Partner raportu:
Partner rozdziału:

Raport AgriTech to efekt wielu rozmów i analiz oscylujących wokół wyzwań, z którymi musi zmierzyć się sektor.
Jego powstanie wyniknęło z chęci zidentyfikowania barier, które uniemożliwiają wdrożenie na szeroką skalę innowacyjnych technologii.
Jego celem jest także zarysowanie potencjału agritech i wskazanie technologii, które mogą wesprzeć polskich producentów żywności w globalnej konkurencji.
Współpraca Microsoft oraz Startup Poland ze startupami, rolnikami, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, umożliwiła powstanie pierwszego, przekrojowego opracowania, poświęconego w całości sektorowi AgriTech.
To dokument, który ma za zadanie wesprzeć dialog o potencjale i dostępności rolnictwa 4.0. między producentami żywności, administracją publiczną, twórcami technologii dla rolnictwa, sektorem B+R oraz ośrodkami naukowymi.

CZY WIESZ, ŻE...? 100 największych firm z branży rolno-spożywczej odpowiadało w 2018 roku za 95% ogółu innowacji w rolnictwie.

Rolnictwo to sektor charakteryzujący się niskim nasyceniem technologią w porównaniu do pozostałej części gospodarki. Sami rolnicy charakteryzują się nieufnością w podejściu do nowych technologii. Z badań przeprowadzonych przez UR w Krakowie wynika, że nawet wśród młodych rolników, wykazujących duże zainteresowanie unowocześnianiem gospodarstw, widoczna jest ostrożność przed wdrażaniem innowacji na szeroką skalę.

CZY WIESZ, ŻE...? W 2020 roku w światowy rynek startupów rolno-spożywczych zainwestowano 26,1 mld dolarów.

Największy ciężar transferu wiedzy i innowacji spoczywa na sieci publicznych doradców rolniczych. Tworzy ją 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum doradztwa Rolniczego w Brwinowie. System uzupełniają przedstawiciele izb rolniczych oraz prywatni doradcy rolniczy, a także doradcy klienta sprzedający produkty i usługi rolnikom.

CZY WIESZ, ŻE...? 387 mld euro ma wesprzeć polskich rolników w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Rocznie w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska składanych jest ponad 70 wniosków (podobnie jak w przypadku chemii czy energetyki). Dodatkowo, jak wskazują eksperci NCBiR, dane te mogą być zaniżone z uwagi na interdyscyplinarność wielu projektów. Warto jednak zauważyć, że największe granty, rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, otrzymują duże przedsiębiorstwa rolno-spożywcze.

CZY WIESZ, ŻE...? W ciągu ostatnich czterech lat firmy z kategorii rolnictwo i ochrona środowiska złożyły 285 wniosków do NCBiR.

Jednym z kluczowych elementów przemiany rynku Agri Tech jest opracowanie dedykowanej strategii rozwoju rolnictwa cyfrowego i absorpcji nowych technologii. Szczególnie istotne jest wytyczenie ścieżek rozwoju, które odpowiadałyby na wyzwania stojące przed sektorem. Pierwszym krokiem powinna być diagnoza obszarów rolnictwa i poziomu ich zaawansowania technologicznego.

CZY WIESZ, ŻE...? 1,1 - tyle ciągnika przypada w Polsce na gospodarstwo rolne. Dla porównania: w Niemczech to 2,9 ciągnika a we Francji to 2,3 ciągnika.

Między 2015 a 2019 r. wzrosła liczba rolników korzystających z Internetu. Wciąż jednak jest to grupa zawodowa, w której odsetek regularnych użytkowników Internetu jest mniejszy (60%) niż średnia dla Polski, która wynosi blisko 80%. Kolejnym interesującym wskaźnikiem jest odsetek rolników wykorzystujących Internet do zamawiania towarów lub usług. W tej kategorii rolnicy to najaktywniejsza grupa zawodowa, w której 77% osób wykorzystuje Internet do takich celów.

Raport miał swoją premierę 28 września 2021 roku.

Można go pobrać w formie bezpłatnego pliku PDF w zakładce Raporty.