Duże koło

Nadchodzące

Współpraca korporacji ze startupami – vol. 2

Jak układa się współpraca pomiędzy dużymi graczami na rynku biznesowym - a startupami? Jakimi partnerami dla korporacji są startupy polskie i zagraniczne, które chcą zawojować rynek w naszym kraju? Na potrzeby tego raportu przebadaliśmy ponad 200 firm (korporacji), z czego większość z nich (116 spółek) współpracuje ze startupami, a odpowiedzi udzielali nam przedstawiciele korporacji najwyższego szczebla, w tym członkowie zarządu, dyrektorzy, managerowie oraz specjaliści posiadający wpływ na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Jak przedstawia się obraz współpracy, wyłoniony z naszych badań, rozmów i obserwacji? Dowiecie się z naszego najnowszego raportu, który swoją premierę będzie miał 19 czerwca. Zapraszamy do lektury!

    Ukończone

    Polskie Startupy 2023

    Jako Fundacja Startup Poland jesteśmy jednym z głosów środowiska startupowego w Polsce, chcemy głośno mówić o potrzebach młodych firm technologicznych. Dlatego postanowiliśmy już po raz dziewiąty sprawdzić aktualną kondycję polskich startupów. W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego raportu badaniu przyglądamy się czynnikom, które mogą mieć pozytywny wpływ na ich sukces, a także różnego typu bolączkom i barierom utrudniającym szybki rozwój. Tym razem, przy okazji diagnozowania profilu polskiego startupu, a także samych founderów, przyjrzeliśmy się bliżej kilku ciekawym, perspektywicznym segmentom tego rynku.