Duże koło

Regulamin przekazywania darowizn

Strona internetowa www.startuppoland.org jest administrowana przez Fundację Startup Poland (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec, nr 81B, lok. 73A, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550889. Dane kontaktowe Startup Poland są następujące: ul. Solec, nr 81B, lok. 73A, 00-382 Warszawa.

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

1. Darowiznę na cele statutowe Fundacji można przekazać tradycyjnym przelewem bankowym lub korzystając z funkcji jednorazowego wsparcia Fundacji poprzez dokonanie wpłaty na stronie https://startuppoland.org/donacje/

2. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu
(adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę.

5. Fundacja nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.

6. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera prowizję od Fundacji.

7. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Fundacji.

9. Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności
korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU

10. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź dokonywanych wpłat Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email kontakt@startuppoland.org lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.