#000000
Partnerzy raportu

Czego dowiesz się z raportu?


1.

Sektor kosmiczny, to nie tylko przedsięwzięcia na skalę załogowych misji, ale cały wachlarz różnego typu usług i rozwiązań. Niezbędne są inicjatywy zbliżające do tego sektora zarówno administrację, jak i rynek finansowy i przemysł. Co prawda takie działania już są prowadzone, ale z pewnością jest ich nadal zbyt mało. Jeśli dana firma zdobyłaby kontrakt na realizację zlecenia dla dużej spółki państwowej, to na bazie zdobytego doświadczenia znacznie łatwiej byłoby o odbiorców czysto komercyjnych w przyszłości.

2.

Technologie kosmiczne są drogie, a ryzyko biznesowego niepowodzenia przy tak dużych nakładach jest wysokie. Sprzyja nam jednak moment dziejowy, w którym akurat się znaleźliśmy. Globalny sektor kosmiczny zmienia się i coraz bardziej demokratyzuje. Sukces polskiego sektora kosmicznego jest możliwy. Wymagać to jednak będzie szeregu działań, które muszą podjąć same firmy kosmiczne, jak i ich otoczenie, bez którego wsparcia nie uda się osiągnąć pozytywnych efektów na skalę, która byłaby zadowalająca.

3.

Jednym z głównych problemów tego sektora w Polsce jest bardzo niski poziom inwestycji prywatnych. Niestety dla większości inwestorów, liczy się przede wszystkim szybki i znaczący zwrot z inwestycji, co w przypadku podmiotów kosmicznych zdaje się niewykonalne, a taka inwestycja jest zdaniem wielu obarczona zbyt dużym ryzykiem. Dlatego właśnie kapitał ze źródeł publicznych, czy to państwowych, czy unijnych jest tu niezbędny.