#2f4416
Partner strategiczny:
Partner technologiczny:
Partner:

10 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW


1.

ESG – biznes czeka rewolucja

Czekająca w najbliższych latach unijny biznes rewolucja ESG wymaga rozróżnienia pomiędzy małymi i dużymi firmami. Obowiązki raportowania działań niefinansowych z obszaru ESG nałożone przez unijną dyrektywę CSRD w pierwszym etapie dotyczą dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 pracowników), jednak finalnie ten próg zatrudnienia ma być obniżony do 10 pracowników. Plan zakłada, że taki obowiązek pojawi się nie wcześniej niż w 2026 r.

2.

Energetyka wiatrowa onshore musi przyspieszyć

Dzięki prawdopodobnemu ponownemu przyspieszeniu rozwoju farm wiatrowych na lądzie, otwiera się spora przestrzeń rynkowa dla środowiska startupowego. Mimo że technologie wiatrowe rozwijane są już od wielu lat, stawiane wiatraki wciąż borykają się z wieloma problemami – od kwestii przestrzennych, środowiskowych, emisji hałasu, po niestabilność produkcji energii, zależną od aktualnych uwarunkowań pogodowych czy magazynowanie. Takie właśnie kwestie starają się optymalizować startupy.

3.

Koniec rekordów w fotowaltaice?

Jak podaje Agencja Regulacji Energii, na koniec 2021 r. liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła ponad 845 tys. sztuk, co oznacza wzrost ponad 80 proc. w ujęciu rocznym. W ostatnim miesiącu przed zmianą systemu rozliczeń prosumentów padł rekord pod względem miesięcznych nowych przyłączeń prosumenckich – wynosił on 44,6 tys. sztuk. W tej chwili jednak, po wejściu w życie zmian w przepisach dot. systemu rozliczeń, liczba wniosków o zakładanie nowych paneli spadła nawet o 90 proc.

4.

Niewykorzystany potencjał polskiego biogazu

Na chwilę obecną polski rynek biogazu znacząco odbiega skalą od europejskich liderów, takich jak Niemcy. Tymczasem autorzy raportu Biogaz w Polsce wskazują, że Polska ma o ok. 1,5 mln ha większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak też bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów. Jesteśmy liderem unijnym w produkcji obornika (blisko 100 mln t rocznie). Według danych KOWR na koniec 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego w Polsce funkcjonowało 128 instalacji należących do 109 podmiotów, w których wytworzono ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego.

5.

„Zielony wodór” – Święty Graal energetyki?

Niemal wszystkie państwa unijne uwzględniły w swoich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu także te dotyczące czystego wodoru – 26 z nich przyłączyło się do „inicjatywy wodorowej” (ang. Hydrogen Initiative), a 14 państw członkowskich uwzględniło wodór w kontekście swoich ram polityki krajowej w dziedzinie infrastruktury paliw alternatywnych. Niektóre państwa przyjęły już strategie krajowe lub są w trakcie ich przyjmowania. Również w Polsce w listopadzie 2021 r. przyjęta została Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., której celem jest wskazanie kierunku rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

6.

Dywersyfikacja odpowiedzią na zagrożenia

Turbulencje geopolityczne i rosnące koszty energii zmuszają, czy to poszczególne kraje, czy organizacje międzynarodowe, takie jak UE, do zmiany polityk energetycznych, zarówno w ujęciu bieżącym – reagując np. na skokowe zwyżki cen surowców energetycznych, jak i w ujęciu strategicznym – modyfikując całą filozofię produkcji energii, uniezależniając się w możliwie szybkim tempie od zewnętrznych źródeł energii i chroniąc tym samym własne bezpieczeństwo energetyczne.

7.

Zmiana filozofii produkcji energii – rozproszone źródła w miejsce centralnej produkcji

Do 2030 r. już 35 proc. produkcji energii będzie pochodziło ze źródeł rozproszonych. Rozproszone wytwarzanie energii oznacza ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji energii, wyższą niezawodność sieci i niższą emisję gazów cieplarnianych. Zdecentralizowane generatory energii są bardzo ważnym elementem przyszłych sieci smart grid, ponieważ umożliwiają pracę sieci w trybie wyspowym, w którym dostarczają energię elektryczną, a czasem ciepło, do pobliskich odbiorców w przypadku awarii centralnej elektrowni.

8.

Magazynowanie kluczowe dla stabilizacji systemu

Istotną cechą odnawialnych źródeł energii jest ich potencjalna niestabilność, dlatego, oprócz stabilizujących alternatyw dla OZE, niezwykle ważna jest także możliwość zachowania nadwyżek wyprodukowanej energii. To, że magazyny energii są ważnym aspektem „zielonej transformacji”, potwierdzają unijne dokumenty.

9.

Innowacje technologiczne w służbie energetyki

Unowocześnianie infrastruktury energetycznej jest bezpośrednio związane z wdrażaniem innowacyjnych cyfrowych rozwiązań, takich jak specjalne czujniki, infrastruktura wykorzystująca Big Data – ułatwiająca bieżącą wymianę i analizę danych, AI, blockchain czy 5G. Postęp technologiczny daje pole do działania dla startupow oferujących usługi dla sektora energii i jego odbiorców.

10.

Cyberbezpieczeństwo energetyki w obliczu zagrożeń

Przestarzałe instalacje, które funkcjonują w Polsce od kilkudziesięciu lat, są podatne na cyberataki. Niemal wszyscy eksperci są zgodni, że ryzyko zagrożeń, jeśli chodzi infrastrukturę energetyczną, czy to państwową, czy poszczególnych przedsiębiorstw, jest obecnie wyższe niż kiedykolwiek.

Zainteresował Cię temat? Chcesz wiedzieć więcej? 7 września pobierz bezpłatnie raport z naszej strony!