Duże koło

Polski projekt ustawy wdraża do dyrektywę prawnoautorską, która przewiduje możliwość korzystania z treści objętej prawem autorskim (bez konieczności uzyskania zgody twórcy) w postaci „eksploracji tekstu i danych” (ang. TDM = text and data mining).

Wyjątek TDM w dyrektywie jest precyzyjnie określony, ale polski projekt wyłącza z niego tworzenia generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Wyłączając możliwość eksploracji tekstów i danych na potrzeby tworzenia generatywnych modeli AI, Polska po pierwsze podejmuje decyzje przeciwne niż kraje bardziej zaawansowane technologicznie, a po drugie wprowadza zdecydowanie szerzy zakres ograniczeń niż dyrektywa. 

Wejście Projektu w życie w aktualnym kształcie może oznaczać zahamowanie AI w Polsce.

Więcej przeczytacie w naszym stanowisku do projektu polskiej ustawy:

Stanowisko Fundacji Startup Poland ws implementacji DSM