Duże koło

Europe Startup Nations Alliance to nowy podmiot, który będzie wspierał państwa członkowskie UE i Islandię, które po podpisaniu deklaracji EU Startup Nations Standard zobowiązały się do zapewnienia swoim startupom najlepszych warunków do rozwoju na każdym etapie ich cyklu życia.

ESNA będzie wspierać wysiłki tych krajów, aby stać się „narodem startupów”. Będzie to możliwe poprzez:

 • dzielenie się najlepszymi praktykami określonymi w EU SNS;
 • zapewnienie wsparcia technicznego krajom w celu konkretnego wdrożenia zmian;
  monitorowanie postępów.

Uruchomienie ESNA miało miejsce podczas drugiego dnia szczytu Web Summit w Lizbonie, któremu przewodniczył portugalski minister gospodarki Pedro Siza Vieira.

ESNA będzie ściśle współpracować z 27 krajami europejskimi, które podpisały SNS UE i wspierać je we wdrażaniu ośmiu podstawowych standardów:

 1. szybkie tworzenie startupów i płynne wejście na rynek (np. założenie nowej firmy w ciągu jednego dnia);
 2. przyciąganie i zatrzymywanie talentów (np. przyspieszony proces wizowy dla talentów technologicznych spoza UE);
 3. opcje na akcje (np. brak podatków od opcji na akcje przed ich spieniężeniem);
 4. innowacje w zakresie regulacji (np. piaskownice regulacyjne umożliwiające startupom eksperymentowanie);
 5. zamówienia publiczne na innowacje (np. usuwanie przeszkód administracyjnych, które stawiają startupy w niekorzystnej sytuacji);
 6. dostęp do finansowania (np. zwiększenie ilości i różnorodności kapitału na rozwój);
 7. włączenie społeczne, różnorodność i ochrona wartości demokratycznych (np. zachęty do zatrudniania w oparciu o różnorodność płci, pochodzenia etnicznego, wieku i religii);
 8. cyfryzacja (np. wszystkie interakcje między władzami a startupami za pośrednictwem interfejsów cyfrowych).

ESNA będzie również wspierać kraje sprawujące rotacyjną prezydencję w Radzie Europejskiej. Będzie to robić za pośrednictwem „Rady Prezydencji ESNA”, która zapewnia, że ESNA może dostosować swoje działania do priorytetów rotacyjnych prezydencji.

Startup Poland wchodzi na pokład wraz z reprezentantami Luksemburga , Niemiec, Litwy, Cypru i Grecji.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie ESNA