Duże koło

Tegoroczne badanie “Polskie Startupy”, którego celem jest opracowanie po raz kolejny – siódmy już – kompleksowego raportu dostarczającego rzetelnej diagnozy stanu sektora startupów w szczególności identyfikacji profilu gospodarczego startupów, motorów oraz barier ich rozwoju, jest okazją do przypomnienia naszej działalności w obszarze prawno-legislacyjnym, który jest jednym z głównych obszarów działalności Startup Poland.

Naszym celem, jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności innowacyjnych przedsiębiorców działających w Polsce. Konsultujemy I inicjujemy dla Was zmiany w prawie w obszarach legislacyjnych związanych z innowacyjnością, działalnością gospodarczą startupów i rynkiem cyfrowym. Poza tym wspieramy i promujemy tematy, w które się angażujemy poprzez spotkania z sektorem publicznym, budowanie grup wsparcia dla konkretnych problemów prawnych oraz uczestnictwo w panelach i konferencjach.

Jak zapewne pamiętacie, dotychczas intensywnie wspieraliśmy w szczególności prace nad przepisami dotyczącymi Prostej Spółki Akcyjnej, nowe Prawo Zamówień Publicznych, ustawy związane ze wspieraniem innowacyjności, a także rozwiązania związane z IP Box.  Przy tych projektach Startup Poland był partnerem sektora publicznego w pracach merytorycznych i konsultacjach społecznych.

W naszych rozmowach z sektorem publicznym i oficjalnych stanowiskach legislacyjnych wykorzystujemy szeroko informacje od startupów jakie rozwiązania prawne są potrzebne i które przepisy “nie chodzą” w praktyce. Te biznesowe argumenty są nam potrzebne, żebyśmy mogli uzasadnić nasze prawne postulaty i apele o zmiany przepisów.  

Wśród naszych aktualnych priorytetów są  w szczególności tematy związane z:

  • upowszechnieniem programów akcjonariatu pracowniczego ESOP (z ang. Employee Stock Option  Plan), które są narzędziem do motywowania lub wynagradzania pracowników bardzo popularnym m.in. w startupach działających w USA. Aby ESOP-y w Polsce stały się powszechne konieczne jest wprowadzenie w spółce z o.o. rozwiązań umożliwiających wdrożenie programów ESOP na wzór istniejących w spółce akcyjnej oraz wprowadzenie regulacji podatkowych zachęcających do oferowania ESOP pracownikom i wprowadzających ulgi skierowane do pracodawców oferujących ESOP;
  • wprowadzeniem ulg dla inwestorów prywatnych w celu zwiększenia ich obecności na polskim rynku i dywersyfikacji źródeł finansowania startupów, a także likwidacja barier podatkowych, które ograniczają finansowanie typu venture capital;
  • zatrzymaniem wzrostu kosztów wynagrodzenia w Polsce dla wyspecjalizowanych, doświadczonych pracowników. W Polsce koszty pracy są bardzo wysokie w porównaniu z innymi krajami w regionie i stanowią coraz częściej podkreślaną barierę inwestycyjną. Dodatkowo aktualnie niepokoją nas zapowiadane zmiany w składkach zdrowotnych, a także składkach ZUS i PIT w “Polskim Ładzie”. Zapowiadany brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych od podatku dochodowego zwiększy różnice między wynagrodzeniami brutto a netto dla zatrudnianych w startupach specjalistów (chociażby specjalistów IT, którzy stanowią często podstawę startupowej kadry pracowniczej) i jeszcze zwiększy koszty zatrudnienia doświadczonych pracowników na podstawie umów o pracę. stanowią coraz częściej podkreślaną barierę inwestycyjną. Wzrosną również koszty zatrudniania specjalistów na podstawie umów zleceń na skutek zapowiadanego w “Polskim ładzie” pełnego oskładkowania tych umów składkami na ZUS,  a także koszty umów B2B na skutek podwyższenie składki zdrowotnej poprzez uzależnienia jej od dochodu. 

 

W ankiecie 2021 pytamy o powyższe i inne kwestie – zachęcamy Was do wypełnienia ankiety, w której pytamy o kwestie regulacyjne będące Waszym największym wyzwaniem – feedback od Was przekujemy na realne działania w celu ich zmiany!

 

CHCĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Dziękujemy!

Zespół Startup Poland