#dd3333
TOP 10 – kluczowe informacje z raportu:
1

Polskie startupy najczęściej funkcjonują w modelu B2B, z czego 39 proc. kieruje swoją ofertę do dużych firm i korporacji, a kolejne 25 proc. celuje w małe firmy. W sumie w modelu B2B funkcjonuje zatem niemal dwie trzecie krajowych startupów. Znacząco mniej – bo już tylko 11 proc. działa w formule direct to consumer (B2C).

2

Jedynie 7 proc. startupów w momencie badania odczuwało spadek zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem. Znacznie większa część (38 proc.) takiego negatywnego trendu jeszcze nie odczuła. Więcej niż co drugi startup udziela jednak odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co może oznaczać zwiastun zmiany tego trendu.

3

Kluczową rolę na polskim rynku odgrywają krajowe fundusze VC, z których kapitału skorzystało 28 proc. badanych startupów, a także rodzimi aniołowie biznesu, którzy wsparli co piąty startup (22 proc.). Identyczny odsetek otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

4

Wśród startupów korzystających z zewnętrznego finansowania najwięcej jest takich, które mają za sobą tylko jedną rundę inwestycyjną – to aż dwie trzecie ankietowanych firm (67 proc.). Kwoty zebrane w ramach wszystkich dotychczasowych rund przez startupy wynoszą najczęściej między 1 a 2 mln PLN.

5

Narracja dotycząca startupowej bańki przebija się już do świadomości polskich founderów. Częściej niż w połowie przypadków (55 proc.) zgadzają się z tezą, że na rynku istnieje bańka wycen startupów. Przeciwnego zdania jest 45 proc. pytanych.

6

Główną barierą dla rozwoju startupów w Polsce są problemy z pozyskaniem pracowników, przy jednoczesnym szybkim wzroście kosztów ich zatrudnienia. Na ten aspekt zwraca uwagę aż 52 proc. startupów.

7

W obliczu ostatnich kryzysów (czarnych łabędzi) blisko połowa polskich startupów (49 proc.) deklaruje, że koszty prowadzenia działalności wzrosły w sposób znaczący. Tych, którzy nie odnotowali wzrostu kosztów, jest 50 proc. Z kolei startupów, w których koszty uległy zmniejszeniu, jest śladowa liczba (tylko 1 proc. wskazań).

8

Blisko dwie trzecie startupów ocenia, że zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu destabilizują ich biznes (62 proc.). Kolejne 28 proc. wskazuje, że nowe regulacje wymusiły na nich zmianę formy zatrudniania, a 13 proc., że ściąganie talentów zza granicy stało się dla nich trudniejsze.

9

Blisko połowa krajowych startupów rozważa przeniesienie swojego biznesu na stałe poza Polskę, co oznaczałoby również wyprowadzkę swojej siedziby do innego kraju.

10

O pozycję „polskiej Doliny Krzemowej” rywalizują ze sobą regiony: dolnośląski (z Wrocławiem) i mazowiecki (Warszawa). Trzecim regionem kraju z największą liczbą startupów jest Małopolska (Kraków).

Partner Główny:
Partnerzy raportu: